Ugrás a tartalomhoz
Bejelentkezés

HR vezetői üzenet

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. a jelenlegi tevékenységi körben és működési területen 1970-ben jött létre. Jogelődjeinek tevékenysége 1909-ig nyúlik vissza. A DRV Zrt. az ország területileg legnagyobb víziközmű-szolgáltatójaként, vízellátó- és szennyvízrendszereket üzemeltet. Ezen a területen jelenleg Magyarország legnagyobb és legösszetettebb eszközállományával rendelkezik. Alaptevékenységét képezi az ivóvíztermelés és - szolgáltatás, ivóvíz-értékesítés, szennyvízelvezetés és - tisztítás, valamint az iparivíz-termelés és - szolgáltatás. A Társaság csaknem 400 település 850 ezer lakosának ivóvízellátását, ipari és mezőgazdasági termelőüzemeinek vízellátását biztosítja a kezelésében lévő regionális, kistérségi és helyi vízművek, ipari vízellátó rendszerek üzemeltetésével, és mintegy 200 településen, 460 ezer lakos számára gondoskodik a keletkező szennyvizek elvezetéséről és kezeléséről. Az ivóvíz éves termelés 41 millió m3, a szennyvíztisztításé 33 millió m3. A vízvezeték hálózat hossza 6450 km, míg a csatornahálózaté 4120 km. A vállalat kiegészítő tevékenységként többek között laboratóriumi feladatokat is ellát, műszaki szolgáltatásokat is nyújt, folyamatosan beruházásokat valósít meg, és új projektet indít útjára. Tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít a szolgáltatások magas színvonalára, a társadalmi és környezetvédelmi elvárásoknak való megfelelésre.

Mindez a tevékenység és a társasági célok elérése, csak olyan elkötelezett munkavállalókkal képzelhető el, akiknek ugyanilyen fontos a szolgáltatás magas szintjének a biztosítása, a hatékonyság működés, a minőségi munkavégzés és a csapatmunka.

Ennek megfelelően vállalatunk olyan munkatársakat keres, akik ezeket az értékeket és elvárásokat ugyanilyen fontosnak tartják.

A hozzánk csatlakozó kollégáinknak nem csak biztos, családbarát munkahelyet, piaci béreket és juttatásokat, de folyamatos fejlődésük érdekében sokrétű képzési és belső karrier lehetőséget is biztosítunk, hogy a legmagasabb szakmai kihívásoknak is megfeleljenek. A Társaság számára fontos a kollégáival a hosszú távú együttműködés kialakítása.

Ha szeretnél Magyarország egyik legnagyobb vízi-közmű szolgáltató társaságánál dolgozni és úgy gondolod, hogy megvannak benned azok a képességek, amelyek biztosítják, hogy csapatunk hasznos tagja legyél, úgy folyamatosan kísérd figyelemmel Karrier oldalunkat, tudj meg rólunk minél többet, és csatlakozz hozzánk, hogy a jövőben együtt biztosíthassuk a társaság szolgáltatási területén a minőségi víz és szennyvíz ellátást.


Mislai István

HR vezető

Elérhetőségeink

Cím:
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
8600, Siófok
Tanácsház u. 7.
E-mail:

Állásajánlataink

  • Elektromos szerelő és karbantartó-Balatonfüred Érvényes:  2018. 05. 02. -  2018. 12. 31. Viziközmű rendszeren üzemelő létesítmények, telepek, nyomásfokozó telepek, központi telephely, és azokhoz kapcsolódó erősáramú továbbá üzemfelügyeleti berendezéseinek ellenőrzése karbantartása és javítása. Az ivóvíz közmű rendszer telephelyein és véd területein takarítási és karbantartási feladatok elvégzése: létesítmények és műtárgyak általános takarítása, hó eltakarítás, fűnyírás, bozót-és sövényvágás. Szünetmentes áramforrások, akkumulátorok és áramfejlesztők hibajavítása, karbantartása. Irányítástechnikai és erősáramú eszközök kábelnyomvonal kimérésének elvégzése. Érintésvédelmi ellenőrzések, javítások,érintésvédelmi jegyzőkönyv vezetése (jogosultság szerint). Villamos ellenőrzés mérések, vizsgálatok és beállítások végzése a megfelelő eszközök alkalmazásával. Részletek
  • Csatornahálózat szerelő és karbantartó-Bóly Érvényes:  2018. 10. 11. -  2018. 10. 21. Szennyvíz közmű rendszeren lévő hálózati elemek hibaelhárítása, karbantartása. Szennyvíz közmű rendszeren alkalmazott gépek, berendezések, eszközök hibaelhárítása, karbantartása, működésének ellenőrzése. Szennyvízhálózat és szennyvízátemelők, szennyvíztelepi műtárgyak tisztításának elvégzése a megfelelő eszközök, gépek működtetésével, beszállásos munka szabályok betartásával. A szennyvízhálózaton lévő meghibásodások, dugulások elhárításának szakszerű elvégzése. Szennyvíz közmű rendszer átemelőinél, telephelyeken és szennyvíz védterüleken takarítási és karbantartási feladatok elvégzése. Részletek
  • Nehézgépkezelő-Kaposvár Érvényes:  2018. 10. 12. -  2018. 10. 22. Ivóvízhálózaton, közműrendszeren lévő meghibásodások szakszerű elvégzése a megfelelő eszközök, gépek működtetésével. Munkavégzéshez alkalmazott emelő-, rakodó- és szállítógépek kezelése ellenőrzése, működtetése. Munkavégzéshez szükséges emelőszerkezetek rendeltetésszerű és biztonságos használata, a teherfelvevő eszközök kiválasztása és azok rendeltetésszerű használata a teher szabályos és biztonságos rögzítése. Hidraulikus berendezések rendeltetésszerű kezelése, üzemeltetése és karbantartása. Munkaterület biztosítása közterületi munkavégzés során. Kézi földmunka végzése a munkavédelemi szabályok betartásával. Hibaelhárítást követő helyreállítási munkák elvégzése zöld területen és útburkolaton. Vállalati gépjármű vezetése, a gépjármű és felépítményének ellenőrzése, jogosultsági szintig történő karbantartási feladatinak ellátása. Részletek
  • Gondnok (fizikai)-Siófok Érvényes:  2018. 10. 18. -  2018. 10. 28. A Társaság épületeinek teljes körű karbantartási és gondnoki feladatainak ellátása. Az épületek felújítási munkáinak koordinálása. Az üzemeltetett épületek környezetének, parkolóknak, utaknak, járdáknak gondozása. Az épülethez tartozó belső irodai berendezések javítása, szerelése, szállítása. Munkájához szükséges gépek kezelése. Minden napi ad-hoc jellegű munkák elvégzése. Siófoki munkavégzés, változó telephellyel. Részletek
  • Nehézgépkezelő-Balatonszéplak-alsó Érvényes:  2018. 10. 18. -  2018. 10. 28. Ivóvízhálózaton, közműrendszeren lévő meghibásodások szakszerű elvégzése a megfelelő eszközök, gépek működtetésével. Munkavégzéshez alkalmazott emelő-, rakodó- és szállítógépek kezelése ellenőrzése, működtetése. A szállításhoz mozgatáshoz alkalmazott emelő-, rakodó- és szállítógépek kezelése, ellenőrzése, működtetése. Vállalati gépjármű vezetése, a gépjármű és felépítményének ellenőrzése, jogosultsági szintig történő karbantartási feladatinak ellátása, üzemanyag elszámolás, elektronikus, menetlevél vezetése. Részletek
  • Elektromos szerelő és karbantartó-Balatonfüred Érvényes:  2018. 10. 18. -  2018. 10. 28. Villamos gép és berendezés szerelés során egyen és váltakozó áramú forgógépet, transzformátort telepít, működtet. Villamos gépet üzemeltet , javít, karbantart, üzemeltet. Villamos csatlakozó berendezés szerelése során szabadvezetéki oszlopot, tartó szerkezetet és csatlakozó szabadvezetéket telepít, szerel, kisfeszültségű kábelt fektet. Munkája során villamos ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez a megfelelő eszközök alkalmazásával. Ellátja a helyszíni felügyeletet a villamos energia ellátó hálózat üzemeltetésével kapcsolatban, részt vesz munkaterületet átadás-átvételi folyamatokban. Elvégzi a mérőkörök kalibrációját, szükséges javítását. Részletek
  • Területi technológus-Keszthely Érvényes:  2018. 10. 19. -  2018. 10. 31. Balaton körüli és vonzásterületéhez tartozó üzemvezetőségek területén a szennyvíz technológiai üzemvitelének szakmai irányítása, azon belül szennyvíztisztító és elvezető művek szakmai ellenőrzése, laboratóriumi vizsgálatok nyomon követése beavatkozási javaslatok megtétele és a végrehajtás nyomon követése. Hatósági kapcsolattartás, adatszolgáltatások. Az üzemvezetőségek területén a környezetvédelmi és vízbázis-védelmi részfeladatok ellátása, azon belül technológiai hulladékkezelési tevékenységek irányítása, bevallások elvégzése, vízbázis védelmi feladatok koordinálása. Részletek
  • Vízmérő leolvasó-Tamási és térsége Érvényes:  2018. 10. 19. -  2018. 10. 29. A Társaság szolgáltatási területén a fogyasztási helyek felkeresése, ellenőrzése. A fogyasztási helyeken lévő vízmérők leolvasása. A leolvasott eredmények leolvasási eszközre történő rögzítése. A munkavégzés saját gépjárművel történik, egyénileg. Rugalmas, kötetlen munkarend. Részletek
  • Vízhálózat szerelő és karbantartó-Kincsesbánya Érvényes:  2018. 10. 19. -  2018. 10. 31. Ivóvízhálózaton, közműrendszeren lévő meghibásodások szakszerű elvégzése a megfelelő eszközök, gépek működtetésével. Munkaterület biztosítása közterületi munkavégzés esetén. Kézi földmunka végzése a munkavédelmi szabályok betartásával. Hibaelhárítást követő helyreállítási munkák elvégzése zöld területen és útburkolatban. Ivóvíz közmű rendszeren lévő gépházakban, műtárgyakban lévő vezetékek, hálózati elemek korrózióvédelmének elvégzése. Ivóvíz közmű rendszer telephelyein és véd területein takarítási és karbantartási feladatok elvégzése. Vállalati gépjármű vezetése. Részletek
További állásajánlataink